December 2016

Dance for All

By |2017-03-06T08:59:51+00:00December 27th, 2016|Leasure time|

Most of us are nowhere near active enough and fail to do half the exercise that we really should be doing in order to be healthy.

Jan

By |2017-09-19T10:31:07+00:00December 12th, 2016|Testemonials|

Jan's rekommendationsbrev Efter att ha drabbats av en ryggmärgsskada efter en olycka i December 2013 började jag så smått återhämta mig. Tyvärr hade inte den svenska sjukvården kapacitet att ge mig tillräcklig rehabilitering, så jag sökte mig till Thallassotherapia Opatija, där jag vistades under