Användandet av Wellbe’s tjänster, webbsidor och integritetspolicy

Wellbe Privacy Policy

Genom att acceptera dessa allmänna villkor, tillåter användaren Wellbe att hämta och behandla användarens personliga information med syfte att slutföra ett kontrakt under allmänna villkor och andra syften utskrivet i allmänna villkor, som samstämmer med de allmänna villkoren.

Vid besök av hemsidan www.wellbe-ims.com insamlar Wellbe viss information, såsom IP-adress och även information om webbläsare och vilket operativsystem användaren använder, version av applikation, språkval och besökta hemsidor. Om användaren använder mobil enhet, får Wellbe samla in data som möjliggör identifikation av mobil enhet, inställningar av enhet, samt information om längd och breddgrad.

Den samlade klientdatan får även användas i marknadsföringssyfte, så långt lagen tillåter. Till exempel:
Under och efter bokningstillfälle, får Wellbe använda klientens kontaktdata till att skicka nyhetsbrev om liknade produkter och tjänster. Om använderaren samtycker, skickar Wellbe nyhetsbrev via e-post. Det går när som helst att avbryta prenumerationen och sluta ta emot marknadsmeddelanden genom att klicka på “sign out“ länken som finns i varje nyhetsbrev.
Beroende på den data som klienten delat med oss, så kan personliga meddelanden skickas till mobila enheter eller andra hemsidor, inklusive sociala medier.
Under förberedelse av erbjudande har Wellbe tillåtelse att kontakta klienten via telefon.
Beroende på den kontaktinformation som klienten tillhandahållit får Wellbe kontakta klienten via e-post, skype, telefon, SMS, i följande fall:
Uteblivet svar på förfrågningar
Om klienten ej slutfört sin onlinebokning
För att skicka enkät för mätning utav servicekvalité gällande utskick av klientens bokningsdetaljer.
Marknadsundersökning
Spåra upp och förebygga bedrägeri. Wellbe kan använda den samlade datan för att upptäcka och förebygga bedrägeri eller andra illegala eller oönskade aktiviteter.
Förbättring av service. Wellbe använder den samlade personliga datan med syfte att analysera för att förbättra sina tjänster och erbjudanden samt att förbättra klientens upplevelse och funktionaliteten och kvaliteten av våra tjänster.
I detta fall får Wellbe dela med sig av klientens data till en tredje part.
Den relevanta datan vidarebefodras till hälsotjänsthavaren eller resetjänsthavaren, så klienten kan slutföra sin bokning.
Kompetenta myndigheter:
Berörda myndigheter får tillgång till den personliga datan om lagen preciserar eller om det är nödvändigt av förebyggande, avslöjande eller utredande av kriminell aktivitet eller bedrägeri.
Partners
Webbplatsen www.wellbe-ims.com använder cookies, avseende små kvantiteter av data som sparas på webbplatsen i webbläsaren i klientens dator eller mobila enhet.
Hemsidor har inget eget minne. Vid byte av webbsida inom en hemsida försvinner information om användaren på samtliga sidor. Cookies tillåter systemet att känna igen användaren på samtliga sidor. Cookies tillåter även inställningar för t.ex. språkval, valuta som används och sökkriterier.
Tillgång till cookies ifrån Wellbe är exklusiv information endast för Wellbe. Cookies ifrån en tredje part är åtkomligt för tredje part.
Enligt den Européeiska dataskyddslagen, Wellbe garanterar ett förnuftigt tillvägagångssätt mot olovlig åtkomst och missbruk av personlig data.
För lagring och skyddande av datan som gjorts tillgänglig använder Wellbe lämpliga företagssystem och processer. Vi har säkerhetsprocesser och tekniska och fysiska restriktioner för att hindra tillgång till den personliga datan på våra servrar. Tillgången till den personliga datan är exklusiv information och får endast användas av behörig personal i företagssammanhang.
Klientens kreditkortsdata – som används i bokningssammanhang – sparas inte längre än 10 dagar. Efter detta är all kreditkortsdata permanent borttaget från systemet, eller sparas i systemet i syfte att upptäcka intrång, om man inte valt alternativ för sparande av data i användarens personliga profil. I sådana fall sparas användarens kreditkortdata i krypterad form och utan de sista siffrorna i användarens kreditkortsnummer.
Wellbe’s tjänster är inte tillgängliga för barn och ungdomar under 18 år. Användandet av våra tjänster är endast tillåtet med förälder eller kurators samtycke. Om vi får in data av en person under 18 år har Wellbe rätt att radera detta.

Kontakta oss!