Jan on Wellbe

Jan’s rekommendationsbrev

Efter att ha drabbats av en ryggmärgsskada efter en olycka i December 2013 började jag så smått återhämta mig. Tyvärr hade inte den svenska sjukvården kapacitet att ge mig tillräcklig rehabilitering, så jag sökte mig till Thallassotherapia Opatija, där jag vistades under 13 månader. Kliniken är direkt ansluten till universitetssjukhuset i Rijeka, så de kan med kort varsel, eller mycket kort varsel, få fram nästan vilken specialistläkare som krävs för det aktuella fallet. Naturligtvis har kliniken också egna mycket kompetenta läkare. Under rehabiliteringen hade jag glädjande nog, samma sjukgymnaster, samma läkare och samma sjuksköterskor hela tiden, vilket kändes mycket tryggt. Personalen trivs på sin arbetsplats och då är det lätt att trivas som patient också.

Från att ha varit totalt förlamad, lyckades få igång mig så att jag kunde gångträna 70 meter varje morgon. Helt otroligt.
Hängiven, lättsam och mycket kunnig personal gjorde min vistelse på Thellassoterapija mycket positiv.

Kontakta oss!