LÖSNINGEN TILL DIN HÄLSA OCH LIVSSTIL

Många i dagens stressiga tillvaro tvingas leva med kramper eller andra besvär som inte nödvändigtvis är livshotande, men som ändå behöver behandlas.

Vi erbjuder lösningar till:

allergier

Allergi är en funktionsnedsättning framkallad av överkänslighet i immunförsvaret mot något i närmiljön, som sällan orsakar några reaktioner hos de flesta andra.

Få hjälp
Asthma

Astma är en vanlig långvarig inflammation som drabbar luftrören i lungorna. Det kännetecknas av symptom som reversibelt luftrörshinder och bronkospasmer.

Hitta behandling
Estetiska hudbehandlingar

Kroppsmassage, spabehandling, botox och kosmetisk kirurgi är populära skönhetsbehandlingar som påverkar såväl huden generellt som det mentala hälsotillståndet positivt.

Behandla nu
Rehabilitering efter hjärtsjukdom

Kardiologisk rehabilitering är en form av rehabilitering för att optimera fysiska funktioner hos patienter med hjärtsjukdom eller nyligen utförda hjärtoperationer.

Hitta rehabilitering
Tandvård

Tandvård är viktigt för att behålla hälsan. Tandvården hanteras av våra dental team, som oftast består av en tandläkare och  tandsköterska.

Hitta en tandläkare
Diabetes

Diabetes är en grupp av metaboliska sjukdomar som framkallar högre blodsockernivå över en längre period. Utan behandling kan diabetes vara oerhört besvärligt.

Behandla nu
Synkorrigering och ögonvård

Nya behandlingar för korrigerande ögonkirurgi som laserbehandling av näthinnan, tekniker som LASIK och PRK samt inlägg av artificiella synjusterande linser.

Kontrollera nu
Hjärtstatus

Kardiovaskulära sjukdomar innefattar kranskärlssjukdomar som halsfluss och hjärtinfarkt.
Visste du att 90 procent av alla hjärtproblem är behandlingsbara?

Hitta behandling

Integrativ medicin

Integrativ medicin

Integrativ medicin kombinerar alternativmedicin med evidensbaserade mediciner. Fokus ligger på välmående och hälsa snarare än att behandla sjukdomar. Dessutom betonas patient-läkarrelationen.

Få behandling

Förändringar i livet

Förändringar i livet

Vårta livsförändrande seminarier fokuserar på att vidga självkännedomen och framkalla önskvärda förändringar i varje individs liv.

Hitta seminarium
Medicinsk rehabilitation

Vår rehabilitering är specialiserad hälsovård med målet att att förbättra den nuvarande eller återskapa fysisk kraft, kognition och rörlighet med maximala resultat

Få rehabilitation

Neuro-rehabilitation

Neuro-rehabilitation

Vårt neurologiska rehabilitationsprogram hjälper till att återskapa nervbanor eller genom träning skapa nya nervbanor för att förbättra neurokognitiva funktioner som försvagats.

Hitta rätt rehabilitationprogram
Ortopedisk operation

Vi andvänder oss av både kirurgiska och andra mindre drastiska medel för att behandla belastningsskador, ryggradsskada, sportskador, degenerativa sjukdomar, infektioner, tumörer och medfödda störningar.

Bli opererad
Förebyggande vård

Vi erbjuder en rad hälsokontroller som är utformade att upptäcka tidiga tecken på de flesta vanliga men behandliingsbara sjukdomar som till exempel diabetes, hypertoni och cholesterol.

Kontrollera dig!
Psoriasis Behandling

Det finns inget botemedel för psoriasis, men olika behandlingar kan hjälpa till att kontrollera symptomen. Dessa behandlingar kan innehålla steroidkräm, vitamin D3-kräm, ultraviolett ljus och andra medicineringar.

Skaffa hjälp
Reumatologi

Vi kan hjälpa dig med kliniska problem som innefattar leder, mjuk vävnad, auto-immuna sjukdomar, vaskuliter (blodkärlsinflammationer) och andra ärftliga besvär i bindvävnaden.

Skaffa hjälp
Hud

Hud kan påverkas av ett stort antal sjukdomar, även kända som dermatosis, liksom många icke-patologiska tillstånd som melanonyckia och brachyonychia.

Få kontrolleras!
Wellness

Wellness handlar om att nå och behålla en hälsosam balans i både sinne, kropp och själ. Resultatet blir en skön känsla av välmående.

Hitta behandling

Kontakta oss!