Medicinsk rehabilitering

Hva er rehabilitering?

Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering är en medicinsk disciplin där man strävar efter att förbättra, stärka och optimera fysiken och livskvaliteten hos patienter med fysiska funktionsnedsättningar eller andra funktionshinder. Det viktigaste inom medicinsk rehabilitering är personens förmåga att fungera optimalt inom ramen för de begränsningar han eller hon har.

Rehabiliteringens resultat beror på funktionshindrens karaktär och patientens motivation. I den medicinska rehabiliteringsmetoden ingår därför alltid utbildning av patienten och olika tester för att bedöma graden av funktionsnedsättning. Dessutom ingår behandling av bakomliggande sjukdom i samarbete med andra läkare och med hjälp av läkemedel, sjukgymnastik och träning, särskilda hjälpmedel, talträning och psykosocialt stöd.

Våra partners inom medicinsk rehabilitering är väletablerade experter som både har ingående kunskap och lång erfarenhet inom området, vilket gett dem ett högt anseende. De erbjuder omsorg, vård och ett noggrant planerat program för din vistelse – i en vacker trakt längs den varma och soliga medelhavskusten.

Boka tid!

Reumatisksjukdom eller skada

Wellbe samarbetar med ett antal välkända och erfarna rehabiliteringskliniker för behandlingar av olika besvär med rörelseorganen.

Våra läkare och rehabiliteringsspecialister är kända för sin framgångsrika medicinska rehabilitering vid kroniska besvär med skelett, leder och rygg.

Deras internationella erkännande bygger även på den snabba och framgångsrika målinriktade rehabiliteringen av patienter som drabbats av akuta sjukdomar, idrottsskador, andra skador eller skador efter kirurgiska ingrepp.

För några år sedan inledde ett par av våra kliniker ett samarbete med skandinaviska försäkringsbolag beträffande reumatologisk rehabilitering. De är i dag också återkommande partners inom rehabiliteringsvården för ett antal internationella försäkringsbolag.

Fysisk rehabilitering och idrottsskador

Många välkända idrottsmän- och kvinnor inom bland annat fotboll, tennis, skidåkning och handboll har tack vare det välkända engagemanget och de framgångsrika behandlingarna besökt våra kliniker.

Thalassotherapia för andningssvårigheter och allergier

Våra partners erbjuder kompletta tjänster för såväl barn som vuxna inom öron, näsa, hals, lungor och invärtesmedicin. I tjänsterna ingår specialistundersökningar och behandling av sjukdomar i övre och nedre luftvägarna med hjälp av de senaste vetenskapliga landvinningarna samt uppföljande sjukgymnastik och rehabilitering vid centret (sjukhuset). En lång rad behandlingar ges av ett team med specialister, bland annat lungläkare, hjärtläkare, allergispecialister, öron-, näs- och halsläkare, medicinläkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Särskild betoning läggs på hydroterapi och klimatterapi där fysiska och kemiska egenskaper och ämnen från havet och kusten används i terapeutiskt syfte.

Rehabilitering efter hjärtsjukdom

Modern rehabilitering vid hjärt- och kärlsjukdomar, baserad på de senaste rönen från världsorganisationen Cardiac Rehabilitation Association (numera Karyological), används i en tvärvetenskaplig och heltäckande process. Här ingår både kliniskt stöd och konkreta aktiviteter för att kontrollera sjukdomssymptomen samtidigt som man utvärderar och åtgärdar riskerna orsakade av hjärt- och kärlsjukdomarna.

Ett fackteam av läkare gör specialundersökningar och hjärt- och kärlundersökningar vid diagnosticeringen av patienter.

Bland de olika behandlingarna finns sjukgymnastik, individuellt eller i grupp, andningsövningar, intervallträning på motionscykel, telemetriövervakning av rehabiliteringsprocesser och förändring av hälsofarliga vanor.

Behandling av hudsjukdomar, psoriasis och rehabilitation

En specifik medicinsk rehabilitering av psoriasis och neurodermit finns tillgängligt i vårt partnersjukhus för rehabilitering (i närheten av Zagreb). Naphthalan och varmvattenspool med saltvatten används som naturliga terapeutiska medel. Vår erfarna personal har nått goda resultat när det gäller att bota dessa akuta och kroniska sjukdomar. Sjukhusets expertis är välkänt inom både de danska och norska friskvårdsinstituten.

Kontakta oss!