Ortopedisk kirurgi

Få tillbaka din rörlighet!

Tillsammans med vårt expertteam av läkare, kirurger, sjuksköterskor och annan vårdpersonal erbjuder vi behandlingar av skador och sjukdomar som påverkar din rörlighet. Vi använder de senaste operationsmetoderna vid behandlingen av våra patienter och månar om snabb och effektiv återhämtning efter operationen.
Givetvis anpassas behandlingarna efter dig som individ.

Boka tid!

Kirurgi

Vi tar hand om besvär med

  • Knän
  • Höfter
  • Fötter

  • Axlar
  • Armbågar
  • Händer
  • Frakturer

Anestesi

Huvudmålet med anestatisk behandling är att bedöva smärta och obehag orsakat av vissa diagnostiska och kirurgiska behandlingar. Detta kan åstadkommas genom olika metoder. Vår moderna anestatiska utrustning ger en säker och stabil anestatisk process som låter kirurgen arbeta ostört och som kraftigt förminskar risker förknippade med bedövning.
Det finns två huvudtyper av anestesi: allmän och lokal anestesi. Båda används av sjukhuset.

Rehabilitering

Ett lyckat resultat och en god återhämtning efter en ortopedisk operation är i hög grad beroende av ett väl genomfört rehabiliteringsprogram. Att tidigt få patienten i rörelse, särskilt efter ledoperationer, är grundläggande för det vi gör. Detta ger snabbare återhämtning för patienten och minskar risken för komplikationer som till exempel blodproppar efter ortopedisk kirurgi.

Kontakta oss!