Synkorrigering och ögonvård

Gör en ögonoperation och glöm dina glasögon eller kontaktlinser!

Ögonkirurgi med laser korrigerar ljusets brytning genom linsen (närsynthet, långsynthet och astigmatism). Metoden bygger på en ändring av hornhinnan (den genomskinliga hinnan i främre delen av ögat) med hjälp av en excimer-laser. Mer än 50 miljoner personer världen över har gjort en laseroperation för att bli av med glasögon eller kontaktlinser. Den första operationen med excimer-laser i Kroatien gjordes 1998 av Dr. Nikica Gabrić på Svjetlost-kliniken i Zagreb.

Synen kan även korrigeras med hjälp av linsbyte

Bara för att du inte uppfyller kriterierna för laserkirurgi (allt för omfattande synfel, för tunn hornhinna etc.) betyder det inte att du måste fortsätta med trista glasögon eller kontaktlinser. Laserkirurgi är en av flera möjligheter – ditt synfel kanske korrigeras bättre med ett linsbyte.

ICL, linsbyte med Verisyse eller Veriflex, lämpar sig för personer med ett konstant synfel, från 2.00 till – 23.5, +1.00 till +12.00 och personer med tunn hornhinna då laserkirurgi inte är möjligt. Linsbyte är ett utmärkt alternativ för personer vars synfel inte lämpar sig för laserkirurgi. Linserna är välbeprövade och pålitliga och kan avhjälpa svåra synfel. Linsen kan bytas ut igen ifall tekniska framsteg möjliggör ännu bättre lösningar i framtiden.

Boka tid!

Synkorrigering

Svjetlost-kliniken är den första i regionen som har fyra olika lasermetoder för operationer av närsynthet, långsynthet, astigmatism och ålderssynthet (presbyopti):

 • ALLEGRETTO EyeQ

 • ZIEMER FEMTOSECOND LDV LASER
 • SCHWIND AMARIS 750S
 • TECHNOLAS 520F

Vi rekommenderar olika metoder beroende på synfelets omfattning:

 • från 0.00 till -7.00 – (LASIK, PRK, LASEK och EPILASIK)
 • från -7.00 till -10.00 – (LASIK)
 • över -10.00 – (ingen laser) linsbyte krävs (ICL)
 • från 0.00 till +5.00 – (LASIK)

Proceduren för behandling med ögonkirurgi:

 • Undersökning innan operationen (1,5 timme)
 • Läkarkonsultation (så mycket som behövs)
 • Operationen (upp till en timme)
 • Uppföljande kontroll efter operationen (upp till 30 minuter)

Katarakt (Grå starr)

Grå starr (katarakt) är ett begrepp som används för att beskriva ett tillstånd när ögats lins blir grumlig och kan delas upp i olika typer: medfödd, hos ungdomar eller hos äldre. Hur starr uppstår är väl känt men i flertalet fall är det okänt varför – man brukar helt enkelt förknippa starr med åldrandet. Epidemiologiska undersökningar visar att förekomsten av starr har ett samband med en persons ålder. Förekomsten ökar med omkring 50 procent hos personer i åldrarna 65 till 74 och ligger runt 70 procent hos personer över 75 år. Starr kan också uppstå på grund av trauman, ämnesomsättningssjukdomar (diabetes mellitus, galactosemia), medicinering (kortikosteroider). Starr kan också uppstå som en komplikation vid andra ögonsjukdomar (uveit, glaukom) och hos personer med Down’s syndrom.

De metoder som används vid starroperationer idag har signifikant minskat den tid patienten behöver vara sängliggande från en vecka till en enda dag. Detta har sänkt sjukvårdskostnaderna ordentligt och även kortat ner patientens återhämtningsperiod. Phacoemulsification (PHACO) och implantation av en intraokulär lins (IOL) är en mycket framgångsrik metod för starroperationer.

Vid en starroperation implanteras en intraokulär lins i ögat som ersätter patientens egen grumliga lins (där katarakten finns). För att slippa glasögon kan man välja mellan ett antal olika multifokala linser.

Före starroperation behövs några undersökningar:

 • EKG, några blodprover (blodvärde, blodsocker etc.)
 • några ögontester utförs som en del av den kirurgiska processen innan operationen

Glaukom (Grön starr)

Glaukom är en sjukdomsgrupp som gör att synnerven förtvinar, vilket leder till skador i näthinnan. För högt tryck i ögat (>21 mmHg) är den vanligaste riskfaktorn för utveckling av grön starr.

Obehandlad grön starr kan leda till bestående skada på synnerven, nedsatt syn och slutligen att man blir blind.

Traditionell behandling mot Glaukom är att sänka trycket i ögat med hjälp av ögondroppar. Ifall denna behandling inte har tillräcklig effekt kan man använda laserbehandling:
 • Nd-YAG laser iridotomy

 • Argon laser trabeculoplasty
 • Selective laser trabeculoplasty (SLT)

Diabetesretinopati

Diabetes kan försvaga väggarna i kroppens små blodkärl, på samma sätt som i blodkärlen i ögats näthinna (retina). Följden blir att det kan läcka ut blod och vätska i näthinnan som då kan skadas, vilket kan leda till att man ser suddigt och får svårt att fokusera blicken. Det är viktigt att framhålla att dessa förändringar kan utvecklas utan att patienten upplever några problem med synen, vilket är orsaken till de regelbundna ögonkontroller diabetespatienter får gå på.

Den etablerade behandlingsmetoden för näthinneförändringar är med laser. Med denna metod är det möjligt att bromsa upp och, i bästa fall, faktiskt stoppa synförsämringen genom att laserstrålen gör små brännskador som täpper till skadade blodkärl. Processen tar ungefär 10 minuter och genomförs normalt i ett intervall om några veckor på varje öga.

Ögonlaserbehandling är den enda korrekta behandlingen av diabetesretinopati! En stabilisering av synskärpan får ses som en lyckad behandling. Även efter en korrekt behandling kan synen försämras något, men risken för detta har minskats kraftigt.

Förebyggande undersökningar

Vi har all erforderlig kunskap och utrustning för ögonundersökningar. Vi erbjuder bland annat mätning av ögontrycket (med hjälp av tonometer), bedömning av eventuella förändringar av ögats storlek och form (pachymetri och ögonvinkelmätning), undersökning av ögats kammarvinkel (gonioskopi), kontroll av eventuella skador på synnerven med OCT-undersökning (opitcal coherence tomography) och synfältstest (perimetri).

En tidig och korrekt diagnos kan vara avgörande för att bevara så mycket som möjligt av din syn. Ibland kan det också behövas en ytterligare åsikt (ett andra utlåtande).

Vi erbjuder skräddarsydda paket för dina specifika behov utifrån din generella hälsostatus.

Kontakta oss!